การมีอารมณ์ร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญ

การมีอารมณ์ร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญ

การมีอารมณ์ร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญ

การมีอารมณ์ร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญ

กระบวนการค้นพบมีผลประโยชน์สำคัญดังต่อไปนี้

  • การกระตุ้นความรู้สึก ช่วงแรกของการเรียนรู้จะเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่มักจะมีการรับรู้ที่เสื่อมถอยลงไปทำให้พวกเขาแทบจะไม่ได้สัมผัสถึงความยอดเยี่ยมความพิศวงและความปลัดใจที่แท้จริงเลยดังนั้นประสบการณ์ต่างๆจึงต้องมีความแปลกใหม่มากพอที่จะทำให้ผู้คนมีอารมณ์ร่วมได้
  • การเปิดรับความจริงมากขึ้นชีวิตคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและวิธีการที่จะทำให้ผู้คนได้มี ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็คือการตั้งใจนำพวกเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยซึ่งไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาจะเคยรู้จักมาก่อนเลยโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจประสบการณ์แปลกใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งที่มีความหมายใหม่นี้และสมองของเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกใบใหม่และนี่ก็คือการเรียนรู้
  • การรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้เป็นการเดินทางเพื่อเรียนรู้ตัวเองเช่นเดียวกันกับการเป็นการเดินทางเพื่อสำรวจโลกอื่นๆเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเราจะได้เรียนรู้กับความคิดและอคติที่เรามีอยู่โดยตรงเมื่อเราสามารถระบุและเปิดเผยข้อสันนิษฐานที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาได้เราจะมีอำนาจควบคุมระบบความเชื่อของตัวเองมากขึ้นหรืออันที่จริงเราจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนั่นเอง
  • การกระตุ้นจินตนาการ หากปราศจากประสบการณ์แปลกใหม่ที่มากพอเราก็จะขาดจินตนาการและมีทางเลือกอันจำกัดในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเรามักจะพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่ไม่มากนักดังนั้นการเดินทางจึงช่วยเตือนให้เราเห็นว่าการสร้างสันสิ่งใหม่ใหม่นั้นมีขอบเขตอันกว้างไกลและหลากหลายกว่าที่เราเคยคิดในบางครั้งและการเดินทางจึงกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราและเปิดตาของเราให้กว้างขึ้น
  • การไหลมาเทมาของความคิดสร้างสรรค์ถ้าแนวคิดและความคิดริเริ่มที่เราได้ประสบการณ์การค้นพบมีความฉลาดมากเท่าไหร่แสดงว่าเราได้รับความรู้จากประสบการณ์ดังกล่าวมากเท่านั้นและเมื่อเราได้เห็นผู้คนอื่นๆทุ่มเทความพยายามเราเองก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันแล้วคนเหล่านั้นก็จะรู้สึกเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ตื่นหรือโลนในการประกอบการอย่างไรก็ตามจะเป็นที่น่าสังเกตว่าการเรียนรู้อันเกิดจากการเดินทางไม่ได้เป็นการเหมือนการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *