เสียงส่วนใหญ่สามารถตัดสินใจในเรื่องกลยุทธ์ได้ดีกว่าพวกหัวกะทิ

เสียงส่วนใหญ่สามารถตัดสินใจในเรื่องกลยุทธ์ได้ดีกว่าพวกหัวกะทิ

เสียงส่วนใหญ่สามารถตัดสินใจในเรื่องกลยุทธ์ได้ดีกว่าพวกห …

ความก้าวหน้าเกิดจากสายตาอันเฉียบคมมากกว่าแผนการอันใหญ่โต

ความก้าวหน้าเกิดจากสายตาอันเฉียบคมมากกว่าแผนการอันใหญ่โต

ความก้าวหน้าเกิดจากสายตาอันเฉียบคมมากกว่าแผนการอันใหญ่โ …

โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อให้ความสำคัญกับความตั้งใจที่อ่อนแรงมากกว่าเจตนาที่ชัดเจน

ต่อเมื่อให้ความสำคัญกับความตั้งใจ

โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อให้ความสำค …

ค่านิยมขององค์กรลดความสำคัญของจริยธรรมและลดคุณค่าของพนักงาน

ค่านิยมขององค์กรลดความสำคัญของจริยธรรมและลดคุณค่าของพนักงาน

ค่านิยมขององค์กรลดความสำคัญของจริยธรรมและลดคุณค่าของพนั …

การตัดสินใจทางธุรกิจควรยึดตามหลักเหตุผลของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

การตัดสินใจทางธุรกิจควรยึดตามหลักเหตุผลของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

การตัดสินใจทางธุรกิจควรยึดตามหลักเหตุผลของการค้นพบทางวิ …