มองมุมกลับสลับสูตรความเชื่อ

ผู้แพ้คิดว่ากลยุทธ์ที่ดีคือการทำให้สินค้ามีราคาถูกเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งได้และแสวงหาความมีประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุน

“แม้ว่าจะขัดกับความรู้สึกแต่การไปยุ่งกับต้นทุนมากเกินไป …

ผู้แพ้จะใส่ใจกับเกณฑ์มาตรฐานของการแข่งขันมากกว่าจะใส่ใจกับจินตนาการของตนเองในการสร้างแบบจำลองแห่งความสำเร็จ

“ทำไมคนเราถึงพอใจกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทางที่เราคนกล …

บริษัทจะก้าวล้ำหน้าคู่แข่งได้ขึ้นอยู่กับการคิดต่างไม่ใช่การทำได้ดีกว่า

“กลยุทธ์เป็นเรื่องของการถอยห่างจากการแข่งขันไม่สำคัญว่า …